Choose Language

Onderzoek onder automobilisten, lifters en studenten

Er is nauwelijks wetenschappelijk onderzoek gedaan naar liften. Niet binnen Nederland en ook niet internationaal. Zeker geen recent onderzoek. De scriptie.pdf van Robbe Delannoy (2011) van de universiteit van Gent geeft een aardig overzicht van de wetenschappelijke publicaties die ooit zijn gedaan. Zijn eigen exploratief onderzoek richt zich op de motivatie van chauffeurs om lifters mee te nemen. NederlandLift is ook geïnteresseerd in de vraag waarom mensen geen ifters meenemen? En waarom mensen zelf wel of juist niet liften? Wat houdt iemand tegen om naar zijn werk te liften? Wat zou liften makkelijker kunnen maken? Dit zijn vragen waar we antwoord op zoeken.
Automobilisten
NederlandLift heeft een enquête uitgezet onder de ANWB-leden om erachter te komen hoe de gemiddelde automobilist momenteel tegen het liften aankijkt.

Dit is uiteraard geen wetenschappelijk onderzoek, maar kan wel een beeld geven van de belangrijkste motivatie van mensen. Op de resultaten uit deze enquête zouden we verder (kwalitatief) onderzoek kunnen uitzetten in de vorm van interviews onder automobilisten, om de beweegredenen nog helderder te krijgen. 

Lees hier de belangrijkste resultaten uit het onderzoek: Nederlands of Engels 
NederlandLift is ook in gesprek met Gerard Tertoolen, verkeerspsycholoog. Bij hem hebben we ons idee getoetst. Hij heeft kritisch meegedacht over waarom mensen zouden willen gaan liften, hoe je de veiligheid bij liften kunt verhogen, hoe hij verwacht dat ons initiatief bij beleidsmakers ontvangen zal worden.

Lifters

NederlandLift wil graag weten hoe lifters zelf aankijken tegen de liftersfaciliteiten in Nederland. Zijn er voldoende haltes? Liggen die op strategisch goede lokaties? Wat zou de beginnend maar ook de ervaren lifter nou helpen om nog makkelijker te kunnen liften in Nederland? Hiervoor gaat NederlandLift een enquête uitzetten onder lifters.


Studenten

Liften is met de komst van de ov-jaarkaart uit het straatbeeld verdwenen. Nu is het kabinet van plan om de ov-jaarkaart in 2017-2018 af te schaffen. Wat gaat de student dan doen? Kunnen we een revival van het liften verwachten? Om antwoord te krijgen op deze vragen wil NederlandLift een enquête uitzetten onder studenten van zoveel mogelijk verschillende universiteiten en hoge scholen.

Deze website maakt gebruik van cookies.